IPMS Odessos

Одесос е първият локален клуб, излъчен от националния представител на IPMS общността - IPMS Bulgaria. Одесос е създаден през 2014-та година, като е един от най-младите, но и най-бързо развиващите се клубове в обществото на стендовия моделизъм. Независимо, че е локален клуб, IPMS Odessos има членове от чужбина, които са популярни моделисти в своите страни и са утвърдени и значими имена с опит и познания. Тяхната помощ е крайъгълен камък за развитието на клуба, както и за множеството контакти които Odessos има с други моделистки клубове.

През сравнително краткото си съществуване, членове на клуба успяха да участват на ред международни и национални състезания в Европа и САЩ, като моделисти, жури или съветници по журирането.

Целите които има IPMS Odessos са еднакви с целите на IPMS обществото като цяло - популяризиране, развитие и взаимопомощ в сферата на стендовия моделизъм. Бъдещето на клуба е пряко свързано с членовете му, а те са оптимистични и разнообразни по характер хора, което вещае предимно положителни резултати.

IPMS е най-старата и утвърдена организация в света, занимаваща се с пластмасови стендови модели и за нас е чест да бъдем част от нея!

Последни новини

Всички новини

Секция банери